Ακτινοδιαγνωστικό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα παρέχει υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες συνδυάζοντας την άριστη κλινική απεικόνιση με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής. Καλύπτει όλο το φάσμα των εξετάσεων της ακτινοδιαγνωστικής ενηλίκων και παίδων.

Διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και είναι οργανωμένο βάσει διεθνών προτύπων που αφορούν στην ποιότητα του εξοπλισμού, την ηλεκτρονική διαχείριση της ιατρικής εικόνας, την εγκυρότητα της διάγνωσης. 

Η ακτινοπροστασία αποτελεί βασική προτεραιότητα του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος. Το σύνολο των εξετάσεων πραγματοποιείται βάσει πρωτοκόλλων που έχει θεσπίσει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Η δόση της ακτινοβολίας στην οποία εκτίθεται ο εξεταζόμενος καταγράφεται σε κάθε εξέταση, γεγονός που εγγυάται την αυστηρή τήρηση των κανόνων ακτινοπροστασίας.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κλασική Ψηφιακή Ακτινολογία

Αξονική Τομογραφία

Μαγνητική Τομογραφία

Ψηφιακή Μαστογραφία

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας

Αγγειογραφία

Επεμβατική και Θεραπευτική Ακτινολογία

Στερεοτακτικός Μαστογράφος

Διενεργείται όλο το φάσμα των κλινικών απεικονίσεων:

  • Απεικονιστικές Εξετάσεις Κοιλίας
  • Νευροακτινολογία
  • Απεικόνιση Μαστού
  • Απεικόνιση Θώρακος
  • Απεικόνιση Μυοσκελετικού Συστήματος
  • Απεικόνιση Γεννητικού Συστήματος
  • Απεικόνιση Ουροποιητικού Συστήματος
  • Απεικόνιση Καρδιαγγειακού Συστήματος

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα διαθέτει προσωπικό 33 ατόμων με μακροχρόνια εμπειρία και συνεχή εκπαίδευση, ώστε να παρέχει υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες συνδυάζοντας την άριστη κλινική απεικόνιση με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής.

Ο διαγνωστικός εξοπλισμός του Τμήματος είναι πάντα ο πλέον σύγχρονος στη Βόρεια Ελλάδα (Αξονικός Τομογράφος Somaton Definition 127 τομών, Μαγνητικός Τομογράφος 3 Tesla, κα) 

Το σύνολο των διενεργούμενων εξετάσεων του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος πραγματοποιείται βάσει πρωτοκόλλων που έχει θεσπίσει η Ελληνική Εταιρεία Ατομικής Ενέργειας.

Εγγυάται την αυστηρή τήρηση των κανόνων ακτινοπροστασίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ