Γενικές Συνελεύσεις

Συνελεύσεις

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 01 Σεπτεμβρίου 2020

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 18 Ιουνίου 2020

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 20 Δεκεμβρίου 2019

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 10 Ιουλίου 2019

Τακτική Γενική Συνέλευση 29 Ιουνίου 2018

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 24/11/2017

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 20 Ιουλίου 2017

Τακτική Γενική Συνέλευση 28/6/2017

Τακτική Γενική Συνέλευση 23/6/2016

Τακτική Γενική Συνέλευση 29/06/2015

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19/12/2014

Τακτική Γενική Συνέλευση 25/06/2014

Τακτική Γενική Συνέλευση 28/06/2013

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 28/02/2013

Τακτική Γενική Συνέλευση 29/06/2012

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9ης Μαρτίου 2012

Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 11/07/2011

Τακτική Γενική Συνέλευση 29/06/2011

Covid-19
Προπληρωμή Test