ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Το Κέντρο Διεθνών Ασθενών αποτελεί μία στρατηγική προτεραιότητα για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, καθώς περισσότεροι από 8.500 εσωτερικοί ασθενείς και περισσότεροι από 27.000 εξωτερικοί ασθενείς νοσηλεύτηκαν το 2016, κάποιοι εκ των οποίων σε συνεργασία με μεγάλους παγκόσμιους ασφαλιστικούς φορείς.

Το τμήμα Διεθνών Ασθενών του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών είναι πρότυπα οργανωμένο, επανδρωμένο με άρτια καταρτισμένο και πολύγλωσσο επιστημονικό προσωπικό, και κινείται πάντα με γνώμονα την πρωτοπορία και την αριστεία παρέχοντας υποστηρικτικές 24/7 VIP υπηρεσίες στους Διεθνείς ασθενείς.

Το συγκεκριμένο τμήμα εξυπηρετεί 3 κατηγορίες ασθενών:

  • Διεθνείς ασθενείς που επιλέγουν τα Νοσοκομεία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών ως τον διεθνή προορισμό τους για την καλύτερη ιατρική φροντίδα
  • Τουρίστες/Ταξιδιώτες που αντιμετωπίζουν κάποιου είδους επείγον περιστατικό κατά τη διάρκεια των διακοπών τους
  • Τουρίστες/Ταξιδιώτες που συνδυάζουν τις διακοπές τους με κάποιο είδος ιατρικής φροντίδας ή check-up