Διεθνής Παρουσία

Διεθνής Παρουσία

Ο Όμιλος διαθέτει 4 ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα στη Ρουμανία, με την επωνυμία MEDSANA, τα οποία προσφέρουν ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες. Επιπλέον, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών διατηρεί σταθερές συνεργασίες στη Βόρεια Αφρική και σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι ίδρυσε το πρώτο ιδιωτικό νοσοκομείο το 1989.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών διατηρεί σταθερές συνεργασίες σε Βόρεια Αφρική, Βαλκάνια, την ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου, σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθώς και στη Μ. Ανατολή.