Οι Άνθρωποι µας

Οι Άνθρωποί µας

Στον Όμιλό μας δίνουμε έμφαση στο υψηλό επιστημονικό επίπεδο, την επαγγελματική εμπειρία, αλλά και το προσωπικό ήθος, επιλέγουμε τα στελέχη μας με αυστηρότατα κριτήρια και επενδύουμε σε αυτά. Έτσι, σήμερα, το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ αποτελείται από διακεκριμένο ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, παραϊατρικό και τεχνικό – βοηθητικό προσωπικό.

Μέσα από διαδικασίες συνεχούς αξιολόγησης και μηχανισμών διαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης, έχουμε επιτύχει να διατηρούμε το υψηλό επίπεδο και την ποιότητα που επιθυμούμε για τους συνεργάτες μας. Παράλληλα, έχουμε επιλέξει στελέχη, με γνώσεις, εμπειρία και όραμα, ικανά να εμπνεύσουν τις ομάδες τους και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις της διεθνοποιημένης αγοράς Υγείας και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά, οδηγώντας και όχι ακολουθώντας τις εξελίξεις της νέας εποχής.

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των στελεχών μας είναι ο επαγγελματισμός, η ακεραιότητα και το ήθος, το ομαδικό πνεύμα, η προσαρμοστικότητα στις εξελίξεις, η οξυμένη κρίση, οι δεξιότητες επικοινωνίας, η βαθιά θεωρητική και πρακτική γνώση του αντικειμένου εργασίας, ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η δυνατότητα απόδοσης υπό συνθήκες πίεσης, η συμμόρφωση με τους κανόνες και τις πολιτικές που θέτει και ακολουθεί η Διοίκηση.