Διοίκηση

Διοίκηση

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος

Χρήστος Γ.  Αποστολόπουλος Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος

Βασίλειος Γ. Αποστολόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Ζέρδιλας Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Μπουτσιούκος του Σπυρίδωνα, Εκτελεστικό Μέλος

Αθανάσιος Ασκητής του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αλεξάνδρα Μικρουλέα του Περικλή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Γιώργος Ζέρδιλας: Γενικός Διευθυντής Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Είναι πτυχιούχος του London School of Economics (BSc in economics), κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων MSc in Computing από το Imperial College και MSc in Finance από το Birkbeck College. Ο κ. Ζέρδιλας διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο της υγείας καθώς έχει συνεργαστεί με τον Όμιλο για περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του θητείας έχει αναλάβει ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις και σε άλλους κλάδους όπως αυτός της ναυτιλίας , των επενδύσεων, των συμβουλευτικών υπηρεσιών κ.α. Από τον Ιανουάριο του 2020 είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου.

Μανώλης Μαρκόπουλος: Γενικός Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας σε διευθυντικές θέσεις στα αντικείμενα των Οικονομικών και των Λειτουργιών. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών την περίοδο 2012-2019, ενώ είναι Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου από το 2009.

Πόλυ Ζησοπούλου: Σύμβουλος Διοίκησης, Γενική Διευθύντρια Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών 

Διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας σε υψηλές διευθυντικές θέσεις στο χώρο της Υγείας. Από το 2009 είναι Σύμβουλος Διοίκησης καθώς και Γενική Διευθύντρια του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών 

Θοδωρής Παπαφωτόπουλος: Διευθυντής Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Απέκτησε πτυχίο Πολιτικών Επιστημών στο Southern Connecticut University και στη συνέχεια μεταπτυχιακό τίτλο στη Δημόσια Διοίκηση με ειδίκευση στην Υλοποίηση Αποφάσεων από το University of Kent. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως (3Ε) όπου ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Στη συνέχεια στην DHL Ελλάδος ανέλαβε σειρά θέσεων που τον οδήγησαν στη ενασχόληση του με όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του χώρου των Ανθρώπινων Πόρων. Ακολούθως στην DIS και την Computer Logic ασχολήθηκε με την Δημιουργία τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και την συγχώνευση των δύο εταιρειών. Στη συνέχεια ανέλαβε την θέση του Διευθυντού Ανθρώπινου Δυναμικού στους Ομίλους Σαρακάκη, Νίκα και Γερολυμάτου. Από τον Απρίλιο του 2009 έως τον Δεκέμβριο 2021 ήταν Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού στην BIC. Από τον Ιανουάριο του 2022 κατέχει την θέση του Διευθυντού Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Χριστίνα Δουμπαλή: Διευθύντρια Kέντρου Διεθνών Ασθενών Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παιδίατρος. Εργάζεται στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης από το 2000. Κατά τα έτη 2004 -2013 διετέλεσε Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Παιδιατρικού Κέντρου του Διαβαλκανικού. Το 2013 ανέλαβε, ως Διευθύντρια, την οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Διεθνών Ασθενών του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, με τρία Τμήματα Διεθνών Ασθενών στα Νοσοκομεία του Ομίλου και του Τμήματος Διεθνών Ασφαλιστικών & Assistance του Ομίλου.

Κωστής Χατζηγιαννάκης: Διευθυντής Εταιρικών & Διεθνών Σχέσεων Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Marketing. Υπήρξε για 15 χρόνια Εμπορικός Ακόλουθος της Βρετανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Έχει παρακολουθήσει αριθμό σεμιναρίων για management και marketing στη Μεγάλη Βρετανία και την Ελλάδα. Εντάχθηκε στο δυναμικό του Ομίλου το 2003. Από το 2011 είναι Διευθυντής Εταιρικών & Διεθνών Σχέσεων του Ομίλου.

Κωνσταντίνος Σταγκουράκης: Διευθυντής Λογιστηρίου Ασθενών Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Πειραιά με σπουδές στην Οικονομική Επιστήμη και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). Έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της Υγείας, το μεγαλύτερο μέρος εκ των οποίων, σε διευθυντικές θέσεις. Από το 2012 εκτελεί χρέη Διευθυντή Λογιστηρίων Ασθενών του Ομίλου.

Νίκος Μπεράτης: Τεχνικός Διευθυντής Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Κάτοχος διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού και μεταπτυχιακού τίτλου Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Έχει πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στα αντικείμενα της οργάνωσης, ανάπτυξης & λειτουργίας Τεχνικών Διευθύνσεων.

Γιάννης Καλοφυσούδης: Διευθυντής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Μέτρησης Αποτελεσματικότητας Κλινικών Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Έχει αποφοιτήσει από τη Σχολή Νοσηλευτικής και έχει μετεκπαιδευτεί στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, στη Νοσηλευτική Καρδιολογία και τη Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Δούλεψε αρχικά ως νοσηλευτής, ενώ εν συνεχεία και επί σειρά ετών έχει διατελέσει Διευθυντής Ποιότητας και Εκπαίδευσης. Είναι στον Όμιλο από το 2011, κατέχοντας τη θέση του Διευθυντή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Μέτρησης Αποτελεσματικότητας Κλινικών Ομίλου.

Ξένια Μάλλιου: Εμπορική Διευθύντρια Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Κατέχει πτυχίο νοσηλευτικής και μεταπτυχιακό τίτλο σε Computing for Commerce & Industry από πανεπιστήμιο της Αγγλίας.  Διαθέτει 20 έτη εμπειρίας σε ανώτερες θέσεις μεγάλων νοσοκομείων στην Ελλάδα στα αντικείμενα του Εμπορικού Τομέα, της Πληροφορικής και των Λειτουργιών. Από το 2011 ανήκει στο Δυναμικό του Ομίλου και από το 2016 είναι Εμπορική Διευθύντρια.

Ελένη Πετράκη: Νομική Σύμβουλος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Νικόλαος Καλατζής: Υπεύθυνος Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ). Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, εργαζόμενος για πάνω από 15 χρόνια σε μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες (Big4) παρέχοντας από τη θέση του διευθυντικού στελέχους, υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης. Από το Φεβρουάριο του 2015, κατέχει τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών ΕΑΕ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Θεόδωρος Χαμακιώτης: Γενικός Διευθυντής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Αποφοίτησε από την Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι Αθηνών με σπουδές στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ΜSc) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Ε.Α.Π. Έχει περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας κατέχοντας διευθυντικές θέσεις και θέσεις ευθύνης στα αντικείμενα των Οικονομικών και της Διοίκησης. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Ιατρικού Ψυχικού το 2009–2019, ενώ από το 2019 είναι Γενικός Διευθυντής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Δρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης: Επιστημονικός Διευθυντής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μετεκπαιδεύτηκε στο Ohio. Είναι Επιστημονικός Διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Παράλληλα κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Ohio State University. Είναι συχνότατα προσκεκλημένος σε διεθνή συνέδρια, ενώ εισήγαγε πρώτος στην Ελλάδα τη ρομποτική χειρουργική. Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων. Εργάζεται στον Όμιλο από το 1991.

Φωτεινή Οφείδου: Οικονομική Διευθύντρια, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης

Απόφοιτος Πανεπιστημίου Πατρών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικό. Κάτοχος MBA Executive Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είχε 15ετή προϋπηρεσία ως Οικονομικός Διευθυντής στη βιομηχανία σε Πολυεθνικές Εταιρείες. Από το 2007 είναι Οικονομικός Διευθυντής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης και από το 2013 ασκεί παράλληλα καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή.

Στέφανος Ταψής: Γενικός Διευθυντής Ιατρικού Ψυχικού

Κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους MA και MBA σε Hospitality Management και Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Διαθέτει 18 έτη εμπειρίας σε Διοικητικές και Οικονομικές ανώτερες θέσεις των μεγαλύτερων νοσοκομείων στην Ελλάδα. Από το 2014 ανήκει στο Δυναμικό του Ομίλου και από το 2019 είναι Γενικός Διευθυντής του Ιατρικού Ψυχικού.

Ιωάννης Πυρνοκόκης: Γενικός Διευθυντής Ιατρικού Π.Φαλήρου

Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας και στη συνέχεια εξειδικεύτηκε στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε διευθυντικές θέσεις. Από το 2000 είναι στο χώρο της Yγείας, κατέχοντας διευθυντικές θέσεις σε Δημόσια Νοσοκομεία και σε ιδιωτικές κλινικές. Από το 2008 είναι Γενικός Διευθυντής στο Ιατρικό Π. Φαλήρου.

Δέσποινα Παπαχρήστου: Γενική Διευθύντρια Ιατρικού Περιστερίου

Αποφοίτησε από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Διαθέτει Μεταπτυχιακό στα Οικονομικά της Υγείας, από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό στην Ανάπτυξη Στρατηγικών Δεξιοτήτων, από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και Lead Auditor Certification. Εδώ και 40 χρόνια είναι στο χώρο της Yγείας σε Δημόσια Νοσοκομεία και σε Ιδιωτικές Κλινικές και τα 20 από αυτά κατέχει διευθυντικές θέσεις.

Βαρβάρα Πλιάτσικα: Γενική Διευθύντρια Ιατρικού Δάφνης

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με σπουδές στην Οικονομική Επιστήμη. Έχει πάνω από 30 χρόνια εργασιακής εμπειρίας ως Προϊσταμένη Λογιστηρίου, Οικονομική και Γενική Διευθύντρια της κλινικής ΙΑΣΙΣ Πειραιά του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και από το 2009 είναι Γενική Διευθύντρια του Ιατρικού Δάφνης.

Βασίλης Χανιώτης: Γενικός Διευθυντής Διαγνωστικών Κέντρων και Κλινικών Medsana Ρουμανίας

Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Αγγλία και μετεκπαιδεύτηκε στο Μάνατζμεντ. Από το 1995 είναι Γενικός Διευθυντής των Διαγνωστικών Κέντρων και Κλινικών Medsana στη Ρουμανία.