Παροχές

Παροχές

Στους ανθρώπους που πιστεύουμε ότι μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση των στόχων του Ομίλου μας προσφέρουμε ένα αξιόλογο και ελκυστικό πακέτο παροχών.

Αυτό περιλαμβάνει:

  • Ανταγωνιστικές οικονομικές αποδοχές.
  • Αξιοκρατικά συστήματα αξιολόγησης και πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης.
  • Ασφαλείς χώρους εργασίας σε άριστες, σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις.
  • Νοσοκομειακή περίθαλψη για τους εργαζομένους και ειδικές τιμές για τα μέλη της οικογένειάς τους.
  • Σειρά εκπτώσεων / προσφορών σε καταστήματα που συνεργάζονται με τον Όμιλο.

Παράλληλα, με τις ανωτέρω παροχές, επενδύουμε διαρκώς στην ατομική βελτίωση των συνεργατών μας. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιούνται, υψηλού επιπέδου, εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και εξειδικευμένους φορείς.

Η επαγγελματική καταξίωση, πέρα από τις ατομικές ικανότητες και προσπάθειες του κάθε εργαζόμενου, εξασφαλίζεται μέσα από τα αξιοκρατικά συστήματα αξιολόγησης και τις εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης που δίνονται.

Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουν, συνολικά, μια υψηλή ποιότητα εργασιακής ζωής. Σε αυτήν έρχονται να προστεθούν η ικανοποίηση και η υπερηφάνεια των συνεργατών μας για το γεγονός ότι είναι μέλη του διεθνώς αναγνωρισμένου, κορυφαίου στην Ελλάδα και την Αν. Ευρώπη Ομίλου, του Ιατρικού Αθηνών.