Ακτινοδιαγνώστης, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καλογεροπουλου Λυδία
Ακτινοδιαγνώστης
Covid-19
Προπληρωμή Test