Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας

Η Εταιρεία Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») με έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Διστόμου αρ. 5-7) σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») ενημερώνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία μέσω της γενικής φόρμας επικοινωνίας για τα ακόλουθα:

1. Προκειμένου να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα επιθυμείτε (ερώτηση, παράπονο, ευχαριστήριο μήνυμα κλπ.) και να σας απαντήσουμε ή να επιλύσουμε το ζήτημα που θα μας θέσετε, είναι απαραίτητο να καταχωρήσετε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας τα εξής προσωπικά σας δεδομένα: το ονοματεπώνυμό σας, το email και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό σας δεδομένο επιλέξετε να πληκτρολογήσετε στη θέση μήνυμα (text), ενώ προαιρετικά μπορείτε να καταχωρήσετε το τηλέφωνο σας. Η επεξεργασία των ως άνω προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 περ. α’ ή το 9 παρ.2 περ.α’ ΓΚΠΔ, η οποία παρέχεται εφόσον επιλέξετε ΝΑΙ στην κατωτέρω επιλογή.

2. Η Εταιρεία διατηρεί τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

3. Η Εταιρεία δεν αποστέλλει σε κανένα τρίτο τα ως άνω προσωπικά δεδομένα, εκτός αν σε μεταγενέστερο στάδιο συμφωνήσετε σε αυτό, ανάλογα με το ζήτημα που μας θέσετε. Η εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης/συντήρησης της ιστοσελίδας της Εταιρείας δύναται να έχει πρόσβαση στα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών της.

4. Δεν πραγματοποιείται επεξεργασία των δεδομένων που θα καταχωρίσετε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σε χώρες εκτός Ε.Ε..

5. Έχετε οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε δικαίωμα πρόσβασης στα δοθέντα προσωπικά σας δεδομένα, εναντίωσης (προβολής αντιρρήσεων), περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα διόρθωσης, φορητότητας, διαγραφής των δεδομένων σας καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσης με σχετική έγγραφη δήλωση προς την Εταιρεία. Έχετε επίσης δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας (www.dpa.gr).

6. Για οποιαδήποτε τυχόν πληροφορία ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Eταιρεία και ειδικότερα με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer), (Φιλαδελφέως και Κεφαλαρίου 1, Κηφισιά) στο τηλ: 210 6287000 ή στην ηλ. διεύθυνση: dpo@iatriko.gr

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Διστόμου 5-7, 15125, Μαρούσι Αθήνα
Tηλ.: 210-6198100 έως 120
Fax.: 210-6198555

 

TΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

Για Αθήνα 1012

Για Θεσσαλονίκη 11155