Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποί μας

Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών πιστεύουμε ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο και η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας είναι οι εργαζόμενοί μας, γι’ αυτό και προσπαθούμε να βελτιώνουμε την απόδοσή τους και να τους προσφέρουμε ευκαιρίες εξέλιξης για μία επιτυχημένη επαγγελματική και προσωπική ζωή.

Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ένα άριστο, ασφαλές και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον, που σέβεται τον άνθρωπο, προάγει την εμπιστοσύνη, το ομαδικό πνεύμα και την αποτελεσματικότητα. Διοίκηση και εργαζόμενοι, σα μία μεγάλη οικογένεια, λειτουργούμε με σχέσεις υψηλής εμπιστοσύνης, που μας επιτρέπουν να προσαρμοζόμαστε άμεσα στις καταστάσεις, επιτυγχάνοντας τους στόχους μας.

Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι εργάζονται σε ένα αξιοκρατικό περιβάλλον που τους εμπνέει, εξασφαλίζει σε όλους ίσες ευκαιρίες για εξέλιξη, διακρίνει την ατομική προσπάθεια και την ικανότητα του καθενός και την ανταμείβει ανάλογα. Το 100% των εργαζομένων μας καλύπτεται με ατομικές συμβάσεις. Οι ελάχιστοι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων καθορίζονται σήμερα από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε) και, συνεπώς, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στους μισθούς των εργαζομένων, με βάση το φύλο τους.

Στον Όμιλο δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην περαιτέρω κατάρτιση, με ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, που στοχεύουν στη δια βίου ανάπτυξη των στελεχών και στη δυνατότητά εξέλιξής τους εντός του Ομίλου. Εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας και ασφάλειας που αφορά όλους τους εργαζομένους και όλες τις δραστηριότητες μας. Παράλληλα, υπάρχει ολοκληρωμένο πλάνο για την αναγνώριση πιθανών κινδύνων, την αξιολόγηση ρίσκων και τη διερεύνηση περιστατικών (σφάλματα, συμβάντα και παρ’ ολίγον αστοχιών) στο οποίο συμμετέχουν εργαζόμενοι και μέλη της Διοίκησης από τα άμεσα εμπλεκόμενα τμήματα, με στόχο τη μείωση του κινδύνου και του ρίσκου αναφορικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.