Σύστημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας και Λίπους/Μυϊκής Μάζας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, λειτουργεί το πλέον σύγχρονο σύστημα Prodigy Primo του Οίκου GE Healthcare Technologies για:

  • Ολόσωμη μέτρηση οστικής πυκνότητας  
  • Ολόσωμη μέτρηση λίπους/ μυϊκής μάζας

Το σύστημα είναι μοναδικό καθώς προσφέρει ελαχιστοποίηση του χρόνου έκθεσης και 10 φορές λιγότερη δόση ακτινοβολίας. Επίσης, υψηλή διακριτική ικανότητα (απόκλιση μόνο 0,5%) και μέγιστη ακρίβεια απεικόνισης

Επιπλέον επιτυγχάνει την ταυτόχρονη σάρωση και των δύο ισχίων του εξεταζόμενου, με επιμέρους αναλύσεις σε 5 ανατομικές περιοχές. Διαθέτει ειδικό πρόγραμμα ανάδειξης σκολιωτικών περιοχών, λογισμικό αυτόματης αφαίρεσης μεταλλικών προθέσεων και πηχεοκαρπικής εξέτασης και λογισμικό εκτίμησης πιθανότητας κατάγματος για μία 10ετία, βάσει των δεδομένων του World Health Organization. Για το ισχίο, επιπροσθέτως, δείκτη αντοχής και έλεγχο του τμήματος που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

  • Μέτρηση οστικής πυκνότητας οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης. Η εξέταση αυτή ενδείκνυται σε εξεταζόμενους νεαρής ηλικίας που δεν εμφανίζουν οστεόφυτα στη σπονδυλική στήλη ή ασβεστώσεις της κοιλιακής αορτής.
  • Μέτρηση οστικής πυκνότητας ισχίου, η οποία προτιμάται σε εξεταζόμενους μεγάλης ηλικίας.
  • Μέτρηση οστικής πυκνότητας δύο ισχίων (μέθοδος dual hip).
  • Ολόσωμη μέτρηση οστικής πυκνότητας.
  • Μέτρηση οστικής πυκνότητας πηχεοκαρπικής άρθρωσης.
  • Ολόσωμη λιπομέτρηση. Η εξέταση αυτή αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο για την παρακολούθηση αποτελεσμάτων δίαιτας χωρίς ελάττωση της οστικής μάζας. Ενδείκνυται σε αθλητές υψηλών επιδόσεων όπου απαιτείται η γνώση της κατανομής λίπους.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Γιατί ο εξοπλισμός είναι υπερσύγχρονος  και μοναδικός καθώς προσφέρει ελαχιστοποίηση του χρόνου έκθεσης και 10 φορές λιγότερη δόση ακτινοβολίας. Επίσης, υψηλή διακριτική ικανότητα (απόκλιση μόνο 0,5%) και μέγιστη ακρίβεια απεικόνισης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ