Ακτινοδιαγνώστης, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Στεργιούλας Λουκάς
Ακτινοδιαγνώστης
Covid-19
Προπληρωμή Test