Ακτινοδιαγνώστης, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πότση Σταματία
Ακτινοδιαγνώστης