Ακτινοδιαγνώστης, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πότση Σταματία
Ακτινοδιαγνώστης
Covid-19
Προπληρωμή Test