Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Τα Νοσοκομεία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ELOT EN ISO 15224:2017 και ISO 9001: 2015 για τις Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης. Επιπλέον, το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000: 2005 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και το πρότυπο ISO 14001: 2015 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Επιπρόσθετα, το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης έχουν λάβει πιστοποίηση από την Temos Hellas κατά τα πρότυπα «Ποιότητα στη Φροντίδα Διεθνών Ασθενών» και «Αριστεία στον Ιατρικό Τουρισμό».

Και τα δύο νοσοκομεία περιλαμβάνονται, επίσης, στις λίστες του Diplomatic Council με τα καλύτερα νοσοκομεία «Best Hospitals Worldwide» και τα καλύτερα συνεργαζόμενα νοσοκομεία «Preferred Partner Hospital» για όγδοη συνεχή χρονιά. Τέλος, το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης είναι ο πρώτος πάροχος υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη που έλαβε διαπίστευση από την Global Healthcare Accreditation (GHA) για την αριστεία του στην παροχή υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού. Ως αποτέλεσμα, το όνομα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών διαθέτει τη μέγιστη αναγνώριση και φήμη και θεωρείται συνώνυμο της ποιότητας.