Ακτινοδιαγνώστης, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γιαννακοπούλου Λαμπρινή
Ακτινοδιαγνώστης
Covid-19
Προπληρωμή Test