Ακτινολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΟΝΙΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ακτινολόγος