Ακτινοδιαγνώστης, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΟΝΙΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ακτινοδιαγνώστης