Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών

Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών

MEDSANA

BIOAXIS

Eurosite Υπηρεσίες Υγείας Α.Ε.

Hospital Affiliates International A.E.

Έρευνα Ε.Α.Ε

Αξονική Έρευνα Ε.Α.Ε

ΓΑΙΑ Α.Ε

Ιατρική Τεχνική Α.Ε.Β.Ε

Κέντρο Φυσιοθεραπείας και Αποκατάστασης Αθλητικών κακώσεων Α.Ε.

Covid-19
Προπληρωμή Test