Ακτινοδιαγνώστης, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΟΥΜΤΖΟΥΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ
Ακτινοδιαγνώστης
Covid-19
Προπληρωμή Test