Διαδικασία Εξόδου

Κατά την ημέρα της εξόδου σας, το 3ο 24ωρο συνηθέστερα, σας επισκέπτεται ο Παιδίατρος ο οποίος δίνει την έγκρισή του για την αναχώρησή του νεογνού και σας παραδίδει το βιβλιάριο υγείας του και τις εξετάσεις του για μεταβολικά νοσήματα. Αντίστοιχη έγκριση απαιτείται και από τον γυναικολόγο – μαιευτήρα, θεράποντα ιατρό σας.

Στη συνέχεια εσείς ή ο συνοδός σας απευθύνεστε στη γραμματεία ορόφου που θα σας ενημερώσει για το πότε μπορείτε να πάτε στο λογιστήριο, προκειμένου να εξοφλήσετε το λογαριασμό και να πάρετε το εξιτήριό σας.

Μπορείτε να εξοφλήσετε το λογαριασμό σας με μετρητά, προσωπική επιταγή ημέρας ή επιταγή τραπέζης ή οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα.

Με το εξιτήριο επιστρέφετε στην Προϊσταμένη του ορόφου σας προκειμένου να παραλάβετε το νεογνό.

Κατά την αναχώρησή σας το μωρό παραδίδεται μόνο στη μητέρα του. Υπογράφετε για την παραλαβή στο ιστορικό νεογνού και παίρνετε ένα από τα δύο βραχιολάκια (το άλλο παραμένει στο αρχείο), το βιβλιάριο υγείας σας και την ομάδα αίματος και ρέζους (Rhesus) του νεογνού.

Φεύγοντας από το Νοσοκομείο δεν πρέπει να ξεχάσετε τα ακόλουθα:

  • Το Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού σας
  • Την απόδειξη του λογαριασμού σας
  • Την βεβαίωση του Νοσοκομείου για τη γέννηση του παιδιού σας ή, σε περίπτωση χειρουργείου, τη βεβαίωση που συμπληρώνει ο θεράπων ιατρός σας για το ασφαλιστικό σας ταμείο
  • Την απόδειξη της αποκλειστικής νοσοκόμας (αν χρησιμοποιήσατε) επικυρωμένη από την Προϊσταμένη του Ορόφου σας και τη Διευθύνουσα εφόσον πρόκειται για το Δημόσιο
  • Το εξιτήριό σας
  • Τα προσωπικά σας αντικείμενα.

Τα νοσήλια εξοφλούνται την ημέρα της εξόδου του νοσηλευόμενου από τις 8:00 – 16:00. Σε περιπτώσεις Κυριακών ή Εορτών η εξόφληση γίνεται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββάτου.

Το νοσοκομείο διατηρεί αρχείο με τον ιατρικό φάκελό σας ο οποίος είναι απόρρητος. Αντίγραφο δίνεται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μετά από αίτηση στο αρμόδιο τμήμα. (Αρχείο τηλ. 210 – 69.91.043).