Ακτινοδιαγνώστης, Διευθυντής Τμήματος Υπερήχων, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝ
Ακτινοδιαγνώστης