Ενημέρωση Μετόχων

Στοιχεία Επικοινωνίας για την Ενημέρωση Μετόχων

Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων και Ενημέρωσης Μετόχων

Υπεύθυνος Τμήματος: Τσάτση Θεοδώρα

 Σαρανταπόρου 1 & Δελφών 151 25, Μαρούσι, Αθήνα.

 metox@iatriko.gr

+30 210 68 62 454

+30 210 61 57 481