Δομή Ομίλου

Δομή Ομίλου

Ονομασία εταιρείας

Χώρα  έδρας

Δραστηριότητα

% συμμετοχής ομίλου 2012

% συμμετοχής ομίλου 2011

Μέθοδος Ενσωμάτωσης

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ

ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορία Ιατρικού Εξοπλισμού & Υγειονομικού Υλικού

100,00%

100,00%

Ολική

ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ

ΕΛΛΑΔΑ

Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο

51,00%

51,00%

Ολική

ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ

ΕΛΛΑΔΑ

Διαγνωστικό Κέντρο

50,50%

50,50%

Ολική

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

Παροχή Υπηρεσιών Φυσιοθεραπείας & Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων

33,00%

33,00%

 

 

Ολική

HOSPITAL  AFFILIATES INTERNATIONAL

ΕΛΛΑΔΑ

Οργάνωση & Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων

68,89%

68,89%

 

Ολική

MEDSANA BMC

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Διαγνωστικό Κέντρο

100,00%

100,00%

Ολική

BIOAXIS SRL (πρώην MEDSANA SRL)

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Διαγνωστικό Κέντρο

78,90%

78,90%

Ολική

EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Ίδρυση & Λειτουργία Νοσηλευτικών Μονάδων

100,00%

100,00%

Ολική

ORTELIA HOLDINGS

ΚΥΠΡΟΣ

Ίδρυση, Οργάνωση & Λειτουργία Νοσηλευτικών Μονάδων

99,99%

99,99%

Ολική

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Μαιευτική και γυναικολογική κλινική

100,00%

100,00%

Ολική

MEDICAFE A.E.

ΕΛΛΑΔΑ

 

Καφεζαχαροπλαστείο-κυλικείο

55,00%

55,00%

Καθαρή θέση

INTEROPTICS A.E.

ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορία & υπηρεσίες έντυπης & ηλεκτρονικής πληροφόρησης & συστημάτων πληροφορικής

27,33%

27,33%

Καθαρή θέση