Γενικές Συνελεύσεις

Συνελεύσεις

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 15.07.2021

ΣυνημμένοΜέγεθος
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 228.51 KB
Υποβαλλόμενα έγγραφα327.41 KB
Ψηφοδέλτιο 317.79 KB
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου472.83 KB
Συνολικός Αριθμός Μετόχων 180.27 KB
Δικαιώματα Μειοψηφίας199.29 KB
Σχέδια Αποφάσεων 211.57 KB
Έκθεση Αποδοχών Μελών ΔΣ628.63 KB
Έτησια Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου743.49 KB
Πολιτική Καταλληλότητας 1.09 MB
Προτεινόμενη Αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών544.06 KB
Σχέδιο τροποποιήσης καταστατικού άρθρα347.64 KB
Βιογραφικό Δρ. Ασκητή330.29 KB
Ενημέρωση Μετόχων ΓΣ GDPR431.09 KB
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας43.33 KB
Ανασυγκρότηση Δ.Σ. 35.83 KB
Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων16.33 KB
Invitation General Assembly175.2 KB
Submitted documents184.06 KB
Voting paper334.93 KB
Form for the appointment of proxies382.09 KB
Total Number of shares104.77 KB
Shareholders' Minority Rights145.83 KB
Drafts of the decisions392.49 KB
Amendment of articles354.06 KB
Audit Committee annual report734.65 KB
Earnings Report662.47 KB
Earnings policy revised525.78 KB
Suitability Policy1005.78 KB
Curriculum vitae Dr Askitis351.87 KB
Update Shareholders GDPR400.87 KB

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 01 Σεπτεμβρίου 2020

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 18 Ιουνίου 2020

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 20 Δεκεμβρίου 2019

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 10 Ιουλίου 2019

Τακτική Γενική Συνέλευση 29 Ιουνίου 2018

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 24/11/2017

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 20 Ιουλίου 2017

Τακτική Γενική Συνέλευση 28/6/2017

Τακτική Γενική Συνέλευση 23/6/2016

Τακτική Γενική Συνέλευση 29/06/2015

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19/12/2014

Τακτική Γενική Συνέλευση 25/06/2014

Τακτική Γενική Συνέλευση 28/06/2013

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 28/02/2013

Τακτική Γενική Συνέλευση 29/06/2012

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9ης Μαρτίου 2012

Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 11/07/2011

Τακτική Γενική Συνέλευση 29/06/2011

Covid-19
Προπληρωμή Test