Γενικές Συνελεύσεις

Συνελεύσεις

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29.06.2023

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 29.6.2023125.39 KB
Δικαιώματα μειοψηφίας95.02 KB
3. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 29.6.2023135.75 KB
4. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 29.06.2023229.62 KB
Σχέδια αποφάσεων ΓΣ127.46 KB
Συνολικός αριθμός μετοχών97.2 KB
Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου Απρίλιος 2023899.44 KB
Έκθεση ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών 93.97 KB
ΑΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ44.72 KB
Άρθρο 5 προτεινόμενη τροποποίηση48.7 KB
Υποβαλλόμενα έγγραφα 107.63 KB
Έκθεση Αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου342.69 KB
Ανακοίνωση Επιστροφής Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών 87.82 KB
Αποτελέσματα ψηφοφορίας και αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-6-2023113.61 KB
3. Voting paper 29.6.2023141.27 KB
4. Form for the appointment of proxies176.72 KB
Amendment of Article 2 as suggested (002)62.47 KB
Drafts of the Decisions 2023131.88 KB
INVITATION GENERAL ASSEMBLY 2023124.31 KB
Report of Independent Members117.07 KB
Shareholders' minority rights92.07 KB
Total number of shares53.86 KB
Report of the Athens Medical Group 510.29 KB
Earning reports of the Board of Directors 805.66 KB

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 17.06.2022

ΣυνημμένοΜέγεθος
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης124.2 KB
Υποβαλλόμενα έγγραφα110.95 KB
Ψηφοδέλτιο148.05 KB
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου161.55 KB
Συνολικός Αριθμός Μετόχων76.02 KB
Δικαιώματα Μειοψηφίας96.99 KB
Σχέδια ΓΣ117.78 KB
Βιογραφικά Μελών Δ.Σ135.35 KB
Έκθεση ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών106.66 KB
Έκθεση πεπραγμένων επιτροπής Μάϊος 2022712.08 KB
Έκθεση αποδοχών μελών Δ.Σ χρήσης 2021322.04 KB
Προτεινόμενη τροποποίηση άρθρου 568.6 KB
Βιογραφικά Μελών Επιτροπής Ελέγχου116.88 KB
Ανακοίνωση Ορισμού Μελών Επιτροπής Ελέγχου67.93 KB
Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου στους Μετόχους 50.78 KB
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας131.07 KB
Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ συγκρότησης σε σώμα και εκλογής μελών ΕΑΥ97.3 KB
Απόσπασμα Πρακτικού ΓΣ εκλογής μελών ΔΣ 97.3 KB
Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου116.86 KB
Απόσπασμα Πρακτικού ΓΣ περί αύξησης και ταυτόχρονης ισόποσης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου144.43 KB
Συγκρότηση σε σώμα ΕΑΥ106.96 KB
Audit Committee annual report686.41 KB
Earnings Report 243.9 KB
Drafts of the decisions120.22 KB
Voting paper145.1 KB
Form for the appointment of proxies139.07 KB
Total Number of shares52.73 KB
Shareholders' Minority Rights93.82 KB
Amendment of article 5 as suggested71.87 KB
Candidatures Audit Committee113.25 KB
Candidatures Board of Directors129.13 KB
Invitation General Assembly123.61 KB
Report Independent Members115.29 KB
Announcement of election of a new BoD and EACC64.04 KB
Announcement of Appointment of the AC Members79.88 KB

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 15.07.2021

ΣυνημμένοΜέγεθος
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 228.51 KB
Υποβαλλόμενα έγγραφα327.41 KB
Ψηφοδέλτιο 317.79 KB
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου472.83 KB
Συνολικός Αριθμός Μετόχων 180.27 KB
Δικαιώματα Μειοψηφίας199.29 KB
Σχέδια Αποφάσεων 211.57 KB
Έκθεση Αποδοχών Μελών ΔΣ628.63 KB
Έτησια Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου743.49 KB
Πολιτική Καταλληλότητας 1.09 MB
Προτεινόμενη Αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών544.06 KB
Σχέδιο τροποποιήσης καταστατικού άρθρα347.64 KB
Βιογραφικό Δρ. Ασκητή330.29 KB
Ενημέρωση Μετόχων ΓΣ GDPR431.09 KB
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας43.33 KB
Ανασυγκρότηση Δ.Σ. 35.83 KB
Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων16.33 KB
Invitation General Assembly175.2 KB
Submitted documents184.06 KB
Voting paper334.93 KB
Form for the appointment of proxies382.09 KB
Total Number of shares104.77 KB
Shareholders' Minority Rights145.83 KB
Drafts of the decisions392.49 KB
Amendment of articles354.06 KB
Audit Committee annual report734.65 KB
Earnings Report662.47 KB
Earnings policy revised525.78 KB
Suitability Policy1005.78 KB
Curriculum vitae Dr Askitis351.87 KB
Update Shareholders GDPR400.87 KB

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 01 Σεπτεμβρίου 2020

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 18 Ιουνίου 2020

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 20 Δεκεμβρίου 2019

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 10 Ιουλίου 2019

Τακτική Γενική Συνέλευση 29 Ιουνίου 2018

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 24/11/2017

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 20 Ιουλίου 2017

Τακτική Γενική Συνέλευση 28/6/2017

Τακτική Γενική Συνέλευση 23/6/2016

Τακτική Γενική Συνέλευση 29/06/2015

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19/12/2014

Τακτική Γενική Συνέλευση 25/06/2014

Τακτική Γενική Συνέλευση 28/06/2013

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 28/02/2013

Τακτική Γενική Συνέλευση 29/06/2012

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9ης Μαρτίου 2012

Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 11/07/2011

Τακτική Γενική Συνέλευση 29/06/2011