Αλλεργιολόγος, Διευθύντρια Αλλεργιολογικού Τμήματος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γιαβή Σταυρούλα
Αλλεργιολόγος