Μαγνητική Τομογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας διαθέτει σύγχρονο μαγνητικό τομογράφο.

Το εξαιρετικά έμπειρο ιατρικό προσωπικό του τμήματος εγγυάται την καλύτερη ιατρική φροντίδα, ενώ το ειδικά εκπαιδευμένο τεχνολογικό και νοσηλευτικό προσωπικό διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των εξετάσεων, την ασφάλεια και την άνεση των ασθενών.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας διαθέτει σύγχρονο μαγνητικό τομογράφο Siemens ισχύος 1,5 Tesla με ταχύτατα κεκλιμένα πεδία, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου των εξετάσεων στα 10 έως 15 λεπτά.

Οι ασθενείς με σχεδόν όλα τα ορθοπεδικά υλικά και έτερα εμφυτεύματα μπορούν να εξεταστούν με ασφάλεια στα μηχανήματα μας μετά από συνεννόηση με το ειδικευμένο προσωπικό μας.

Εξετάσεις Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας

Στο τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας υποστηρίζονται οι παρακάτω εξετάσεις:

  • Μαγνητική αγγειογραφία: Από την κεφαλή έως τα κάτω άκρα
  • Μαγνητική αρθρογραφία: Ώμος, ισχίο, ποδοκνημική άρθρωση, καρπός. Διαβάστε περισσότερα.

Μαγνητική αρθρογραφία

Οι παθήσεις των μαλακών μορίων και ειδικότερα των αρθρώσεων αποτελούν ένα πολύ συχνό κλινικό πρόβλημα και επηρεάζουν την καθημερινότητα σε ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού.

Η εξέταση εκλογής για τη διερεύνηση της παθολογίας των μαλακών μορίων και των αρθρώσεων είναι η μαγνητική τομογραφία, ενώ τα τελευταία χρόνια εφαρμογές βρίσκει και το υπερηχογράφημα.

Εξέλιξη της απλής μαγνητικής τομογραφίας στον έλεγχο των, μεγάλων κυρίως, αρθρώσεων αποτελεί η μαγνητική αρθρογραφία.

Η μαγνητική αρθρογραφία αποτελεί μία σχετικά πρόσφατη εφαρμογή του μαγνητικού συντονισμού που επιτρέπει το λεπτομερέστερο έλεγχο των ανατομικών μορίων που απαρτίζουν μία άρθρωση.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη χορήγηση διαλύματος σκιαγραφικού εντός της άρθρωσης

Ενδείξεις για μαγνητική αρθρογραφία ανάλογα με την άρθρωση

  • Ώμος: ανάδειξη ρήξεων στην αρθρική επιφάνεια των τενόντων του στροφικού πετάλου, διαφορική διάγνωση μερικής από ολική ρήξη του τένοντα, ρήξεις του επιχειλίου χόνδρου και των γληνοβραχιόνιων συνδέσμων, αλλοιώσεις του γυάλινου χόνδρου.
  • Αγκώνας: κακώσεις των πλάγιων συνδέσμων.
  • Πηχεοκαρπική: ρήξη των συνδέσμων μεταξύ σκαφοειδούς και μηνοειδούς και μεταξύ μηνοειδούς και πυραμοειδούς οσταρίου. Ρήξη του τρίγωνου χόνδρου.
  • Ισχίο: ρήξη του επιχειλίου χόνδρου, ελλείμματα του γυάλινου χόνδρου, σύνδρομο πρόσκρουσης.
  • Γόνατο: έλεγχος υποτροπής ρήξης μηνίσκου μετά μηνισκεκτομή, αξιολόγηση του γυάλινου χόνδρου
  • Ποδοκνημική: κακώσεις των πλάγιων συνδέσμων, οστεοχόνδρινες αλλοιώσεις

Οι συνηθέστερες εφαρμογές της μεθόδου μαγνητικής αρθρογραφίας αφορούν στον ώμο και το ισχίο.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας διαθέτει σύγχρονο μαγνητικο τομογράφο που με την υψηλή τους ταχύτητα περιορίζουν τη διάρκεια εκτέλεσης των εξετάσεων.

Το εξαιρετικά έμπειρο ιατρικό προσωπικό του τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας εγγυάται την καλύτερη ιατρική φροντίδα, ενώ το ειδικά εκπαιδευμένο παραϊατρικό προσωπικό διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των εξετάσεων, την ασφάλεια και την άνεση των ασθενών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ