Ακτινοδιαγνώστης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βασιλείου Ισίδωρος
Ακτινοδιαγνώστης