Ακτινοδιαγνώστης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μπαζίνας Θεόδωρος
Ακτινοδιαγνώστης
Covid-19
Προπληρωμή Test