Ακτινοδιαγνώστης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μπαζίνας Θεόδωρος
Ακτινοδιαγνώστης