Ακτινοδιαγνώστης, Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μάλαμας Μενέλαος
Ακτινοδιαγνώστης
Covid-19
Προπληρωμή Test