Ακτινοδιαγνώστης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Φιλίππου Παναγιώτης
Ακτινοδιαγνώστης