Ακτινοδιαγνώστης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Λαδόπουλος Χαράλαμπος
Ακτινοδιαγνώστης