Ιατρείο Αρτηριακής Υπέρτασης και Προληπτικής Καρδιολογίας

Η αρτηριακή υπέρταση, δηλαδή η παθολογική εκείνη κατάσταση κατά την οποία οι μετρώμενες τιμές της αρτηριακής πίεσης υπερβαίνουν τα φυσιολογικά όρια, αποτελεί σύμφωνα με τους πλέον έγκυρους διεθνείς επιστημονικούς φορείς μείζον αίτιο καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας σε παγκόσμια κλίμακα.

Το συνολικό ποσοστό των ενηλίκων, το οποίο πάσχει από την υπερτασική νόσο βαίνει διαρκώς αυξανόμενο παγκοσμίως, καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αναμένεται να προσεγγίσει το 30% μέχρι το έτος 2025. Όσον αφορά στον Ελληνικό χώρο, ο αριθμός των ενήλικων υπερτασικών ασθενών εκτιμάται στα 2 εκατομμύρια περίπου.

Σχετικά με την αιτιολογία της, η αρτηριακή υπέρταση θεωρείται δευτεροπαθής (δηλαδή αποδίδεται σε ενδοκρινικά και άλλα αίτια, νεφρική νόσο ή στένωση των νεφρικών αρτηριών) σε ποσοστό 3 - 5%, ενώ στο υπόλοιπο 95 - 97% των περιπτώσεων, δεν ανευρίσκεται σαφής αιτιολογικός παράγοντας και η νόσος καλείται ιδιοπαθής.  Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της αρτηριακής υπέρτασης είναι η σχεδόν παντελής απουσία συμπτωμάτων, και για το λόγο αυτό της έχει αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «σιωπηλός δολοφόνος»! Η αρτηριακή υπέρταση, εφόσον δεν διαγνωσθεί και δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά, οδηγεί στην εμφάνιση μιας σειράς επιπλοκών, όπως είναι μεταξύ άλλων το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, η καρδιακή και η νεφρική ανεπάρκεια.

Ωστόσο, αρκετά πριν από την κλινική εκδήλωση των συνεπειών της μη ελεγχόμενης αρτηριακής υπέρτασης, η νόσος προκαλεί τις ονομαζόμενες βλάβες των οργάνων - στόχων. Ουσιαστικά, πρόκειται για ασυμπτωματικές καταστάσεις βλάβης καρδιάς, αγγείων, νεφρών, οι οποίες όπως ειπώθηκε προηγούνται των κλινικών εκδηλώσεων της νόσου, αλλά η παρουσία τους έχει σχετισθεί με αρνητική πρόγνωση των πασχόντων, ενώ η έγκαιρη ταυτοποίηση και η - με κατάλληλα θεραπευτικά μέτρα - υποστροφή αυτών, βελτιώνει σημαντικά και την πρόγνωση των υπερτασικών.

Η θεραπεία της υπερτασικής νόσου, περιλαμβάνει την εφαρμογή υγιεινοδιαιτητικών μέτρων και κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τα οφέλη της εφαρμοζόμενης αντιυπερτασικής αγωγής προκύπτουν πρωτίστως από αυτή καθ΄εαυτή τη μείωση των τιμών της αρτηριακής πίεσης. Ωστόσο, η σωστά σχεδιασμένη φαρμακευτική θεραπεία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε υπερτασικού ασθενούς, οι οποίες διαμορφώνονται με βάση την εκτίμηση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου (συνύπαρξη άλλων παραγόντων κινδύνου ή/και βλάβης οργάνων - στόχων). Επομένως, είναι επιβεβλημένη η συνολική προσέγγιση του υπερτασικού ασθενούς σε σχέση με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, στα πλαίσια της βέλτιστης διαχείρισης της νόσου.

Το ιατρείο αρτηριακής υπέρτασης και προληπτικής καρδιολογίας διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής πιστότητας, με αποτέλεσμα την έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του συνολικού φάσματος της καρδιαγγειακής νόσου και των επιπλοκών της. Επίσης, στα πλαίσια της ολιστικής θεώρησης του υπερτασικού ασθενούς, υπάρχει απρόσκοπτη συνεργασία με ιατρούς άλλων συναφών ειδικοτήτων.

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες, περιλαμβάνονται : πλήρης καταχώρηση λεπτομερούς ιστορικού, κλινική εξέταση καρδιαγγειακού συστήματος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, διερεύνηση – διάγνωση δευτεροπαθούς αρτηριακής υπέρτασης, 24ωρη περιπατητική καταγραφή της αρτηριακής πίεσης,  δοκιμασία κόπωσης, Triplex καρδιάς και αγγείων, εκτίμηση – ανίχνευση βλάβης οργάνων – στόχων, εκπαίδευση – συμβουλευτική υγιεινοδιαιτητικής προσέγγισης, εφαρμογή κατάλληλης κατά περίπτωση φαρμακευτικής θεραπείας, αντιμετώπιση των επιπλοκών της νόσου, συνεχής και τακτική παρακολούθηση και επικοινωνία με τον ασθενή.  

Με βάση την κλινική και ερευνητική εμπειρία ετών στο αντικείμενο της υπερτασικής νόσου, η οποία αποτυπώνεται και στην επίσημη πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης, φιλοδοξία μας είναι να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας και καρδιαγγειακής πρόληψης στους υπερτασικούς ασθενείς. 

Covid-19
Προπληρωμή Test