Σπύρος Παπανικολάου – Καρκίνος Μαστού, νέα προσέγγιση