Κωνσταντίνος Γέμος - Επείγουσα ογκολογική χειρουργική