Θωρακοχειρουργικό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στo Θωρακοχειρουργικό Τμήμα διενεργούνται πολλές θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις, η πλειονότητα των οποίων αφορά ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα.

Εφαρμόζονται και πραγματοποιούνται όλες οι επεμβάσεις της θωρακοχειρουργικής, τόσο για τα νεοπλάσματα του θώρακα, όσο και για άλλα καλοήθη νοσήματα, πάντα σύμφωνα με τους κανόνες της σύγχρονης ιατρικής και της θωρακοχειρουργικής τέχνης.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο Θωρακοχειρουργικό τμήμα διενεργούνται όλες οι θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις, που αφορούν στο Θώρακα, από τις μετρίας βαρύτητας ως τις πιο πολύπλοκες που πραγματοποιούνται για τη θεραπεία παθήσεων των πνευμόνων, του θωρακικού τοιχώματος, του μεσοθωρακίου, του διαφράγματος, των μεγάλων αγγείων του μεσοθωρακίου, της περιοχής της θωρακικής εξόδου, όπως και του οισοφάγου.

Στις θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις αυτές περιλαμβάνονται:

 • Οι τυπικές πνευμονεκτομές, οι ενδοπερικαρδιακές πνευμονεκτομές, οι πνευμονεκτομές με βρογχοπλαστικές και εκτομή τρόπιδας, πνευμονεκτομές με αφαίρεση θωρακικού τοιχώματος), και οι πλευροπνευμονεκτομές.
 • Οι τυπικές λοβεκτομές, οι λοβεκτομές με βρογχοπλαστική και με αγγειοπλαστική, οι λοβεκτομές με συνεξαίρεση τμήματος του θωρακικού τοιχώματος και αντικατάσταση αυτού με συνθετικό μόσχευμα.
 • Οι τμηματεκτομές και οι σφηνοειδείς εκτομές που χαρακτηρίζονται ως περιορισμένες εκτομές.
 • Επεμβάσεις για όγκους προσθίου μεσοθωρακίου (μέση στερνοτομή).
 • Επεμβάσεις για όγκους του μέσου και οπίσθιου μεσοθωρακίου (Νευρογενείς όγκοι, βρογχογενείς κύστες και περικαρδιακές κύστες)
 • Επεμβάσεις για παθήσεις του οισοφάγου (Καρκίνος του οισοφάγου και λειομύωμα του οισοφάγου, εντερογενείς κύστες όπως και αχαλασία του οισοφάγου)
 • Επεμβάσεις για παθήσεις του διαφράγματος (διαφραγματοκήλη, όγκοι διαφράγματος, και για όγκους του πνεύμονα που διηθούν το διάφραγμα.
 • Επεμβάσεις για όγκους προερχόμενους από το θωρακικό τοίχωμα ( από τις πλευρές ή από τους μύες ή από τα άλλα μαλακά μόρια).
 • Επεμβάσεις για πνευμοθώρακα, για εμπύημα θώρακος, για καλοήθεις όγκους του πνεύμονα.
 • Επεμβάσεις για παθήσεις της τραχείας, που απαιτούνται εκτομή τραχείας και τελικοτελική αναστόμωση χωρίς την παρεμβολή συνθετικού μοσχεύματος. Στις παθήσεις αυτές περιλαμβάνονται όγκοι τραχείας, καλοήθεις, και κακοήθεις, όπως και οι καλοήθεις στενώσεις της τραχείας μετά από παρατεταμένη διασωλήνωση.
 • Επεμβάσεις για σύνδρομο θωρακικής εξόδου (αφαίρεση υπεράριθμης πλευράς και διατομή των σκαληνών μυών).

Στο θωρακοχειρουργικό τμήμα οι ασθενείς πριν υποβληθούν στην αναγκαία χειρουργική επέμβαση υποβάλλονται σε πλήρη κλινικοεργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο, προκειμένου να εκτιμηθεί η καρδιοαναπνευστική τους λειτουργία .

Επίσης όλοι οι ασθενείς λαμβάνουν την απαραίτητη προεγχειρητική προετοιμασία του αναπνευστικού, η οποία συνεχίζεται από την ώρα του χειρουργείου έως και την ημέρα εξόδου.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Θωρακοχειρουργικό τμήμα έχει καθιερωθεί σαν κέντρο αναφοράς στη θεραπεία των παθήσεων του θώρακα και ιδιαίτερα στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα, όλων των σταδίων.

Η θωρακοχειρουργική κλινική στηρίζεται στον πολύ μεγάλο αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων που έχουμε διενεργήσει, με πολύ χαμηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα, που πολλές φορές άγγιζε το μηδέν.

Αρκετοί ασθενείς από αυτούς που αντιμετωπίσαμε επιτυχώς, είχαν αποκλειστεί από τη χειρουργική θεραπεία σε άλλα κέντρα, είτε λόγω έλλειψης εμπειρίας είτε λόγω λανθασμένης εκτίμησης της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας.

Στο Θωρακοχειρουργικό τμήμα  διενεργούνται οι πλέον πολύπλοκες θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις, τόσο για καρκίνο του πνεύμονα, όσο και για τον καρκίνο του οισοφάγου, αλλά και όλες οι εξειδικευμένες επεμβάσεις για καλοήθεις παθήσεις του θώρακα, ακόμα όταν πρόκειται για ασθενείς με πολύ περιορισμένη αναπνευστική εφεδρεία.

Πολλές από τις θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούμε χρειάζονται ειδικές χειρουργικές τεχνικές απαιτητικές τόσο από άποψη εμπειρίας όσο και από άποψη ικανότητας.

Οι ασθενείς μας ενημερώνονται αναλυτικά για το χειρουργείο και τον τρόπο συνεργασίας μετεγχειρητικά αλλά και για τους ενδεχόμενους περιεγχειρητικούς κινδύνους, όπως και για τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών.

Τα ποσοστά των επιπλοκών (νοσηρότητα και θνησιμότητα) κυμαίνονται στα κατώτερα επίπεδα συγκρινόμενα με ότι ισχύει στη διεθνή βιβλιογραφία.

Στο Θωρακοχειρουργικό τμήμα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες ειδικότητες που μπορεί να συμβάλουν στο τελικό επιτυχές αποτέλεσμα μίας θεραπείας για πάθηση του θώρακα.

Οι ασθενείς πριν υποβληθούν σε οποιονδήποτε χειρουργικό χειρισμό συζητούνται σε ογκολογικό συμβούλιο, που περιλαμβάνει θωρακοχειρουργό, ογκολόγο, ακτινοθεραπευτή, πνευμονολόγο και γιατρό του αξονικού τομογράφου, που πλαισιώνονται με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων όπως νευροχειρουργοί, ορθοπεδικοί και γενικοί χειρουργοί.

Βασικό μας μέλημα είναι ο θωρακοχειρουργός να είναι διαθέσιμος όλο το 24ωρο, όλο το έτος για οτιδήποτε προκύψει σοβαρό και μη που πιθανόν να απασχολεί τον ασθενή ή το άμεσο συγγενικό του περιβάλλον.

Η άμεση ανταπόκριση και η συνεχής επαφή του ιατρικού προσωπικού με τους ασθενείς της κλινικής μας είναι κύριο χαρακτηριστικό του τρόπου λειτουργίας της κλινικής μας, και του τρόπου αντιμετώπισης αυτών των ασθενών.

Οι ασθενείς μας φεύγουν από την θωρακοχειρουργική κλινική ασφαλείς και σίγουροι ότι θα δίνεται άμεση λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει μετά την έξοδο τους από την κλινική.

Τέλος, οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε όλα τα πλέον σύγχρονα εξειδικευμένα εργαστήρια, στην κορυφή των οποίων βρίσκονται τα τμήματα του αξονικού τομογράφου, της μαγνητικής τομογραφίας και του PET-CT, το τμήμα ενδοσκοπήσεων, το τμήμα επεμβατικής ακτινολογίας, και το Παθολογανατομικό εργαστήριο, τα οποία στελεχώνονται από επικεφαλής και συνεργάτες με τεράστια εμπειρία στις παθήσεις του θώρακα.

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν κάποια μετεγχειρητική επιπλοκή υποβάλλονται μέσα σε λίγη ώρα σε όλες τις απαραίτητες διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις ώστε να υποβληθούν στην απαραίτητη θεραπευτική αγωγή χωρίς να χαθεί χρόνος.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στo Θωρακοχειρουργικό Τμήμα διενεργούνται πολλές θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις, η πλειονότητα των οποίων αφορά ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα.

Εφαρμόζονται και πραγματοποιούνται όλες οι επεμβάσεις της θωρακοχειρουργικής και της Θωρακοσκοπικής χειρουργικής τόσο για τα νεοπλάσματα του θώρακα όσο και για άλλα καλοήθη νοσήματα, πάντα σύμφωνα με τους κανόνες της σύγχρονης ιατρικής και της θωρακοχειρουργικής τέχνης.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η θωρακοχειρουργική κλινική στο Ιατρικό Αθηνών, στο Μαρούσι λειτουργεί από τις αρχές του Ιανουαρίου 2001 υπό το σημερινό της διευθυντή - θωρακοχειρουργό, Νταχάμπρε Τζαμπραήλ, μετά από την πολυετή θητεία του στο ΕΣΥ.

Στο Θωρακοχειρουργικό τμήμα διενεργούνται όλες οι θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις, που αφορούν στο Θώρακα, από τις μετρίας βαρύτητας ως τις πιο πολύπλοκες που πραγματοποιούνται για τη θεραπεία παθήσεων των πνευμόνων, του θωρακικού τοιχώματος, του μεσοθωρακίου, του διαφράγματος, των μεγάλων αγγείων του μεσοθωρακίου, της περιοχής της θωρακικής εξόδου, όπως και του οισοφάγου.

Στις θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις αυτές περιλαμβάνονται:

 • Οι τυπικές πνευμονεκτομές, οι ενδοπερικαρδιακές πνευμονεκτομές, οι πνευμονεκτομές με βρογχοπλαστικές και εκτομή τρόπιδας, πνευμονεκτομές με αφαίρεση θωρακικού τοιχώματος ), και οι πλευροπνευμονεκτομές.
 • Οι τυπικές λοβεκτομές, οι λοβεκτομές με βρογχοπλαστική και με αγγειοπλαστική, οι λοβεκτομές με συνεξαίρεση τμήματος του θωρακικού τοιχώματος και αντικατάσταση αυτού με συνθετικό μόσχευμα.
 • Οι τμηματεκτομές και οι σφηνοειδείς εκτομές που χαρακτηρίζονται ως περιορισμένες εκτομές.
 • Επεμβάσεις για όγκους προσθίου μεσοθωρακίου (μέση στερνοτομή).
 • Επεμβάσεις για όγκους του μέσου και οπίσθιου μεσοθωρακίου ( Νευρογενείς όγκοι, βρογχογενείς κύστες και περικαρδιακές κύστες )
 • Επεμβάσεις για παθήσεις του οισοφάγου ( Καρκίνος του οισοφάγου και λειομύωμα του οισοφάγου, εντερογενείς κύστες όπως και αχαλασία του οισοφάγου )γ
 • Επεμβάσεις για παθήσεις του διαφράγματος (διαφραγματοκήλη, όγκοι διαφράγματος, και για όγκους του πνεύμονα που διηθούν το διάφραγμα.
 • Επεμβάσεις για όγκους προερχόμενους από το θωρακικό τοίχωμα ( από τις πλευρές ή από τους μύες ή από τα άλλα μαλακά μόρια).
 • Επεμβάσεις για πνευμοθώρακα, για εμπύημα θώρακος , για καλοήθεις όγκους του πνεύμονα.
 • Επεμβάσεις για παθήσεις της τραχείας, που απαιτούνται εκτομή τραχείας και τελικοτελική αναστόμωση χωρίς την παρεμβολή συνθετικού μοσχεύματος. Στις παθήσεις αυτές περιλαμβάνονται όγκοι τραχείας, καλοήθεις, και κακοήθεις, όπως και οι καλοήθεις στενώσεις της τραχείας μετά από παρατεταμένη διασωλήνωση.
 • Επεμβάσεις για σύνδρομο θωρακικής εξόδου ( αφαίρεση υπεράριθμης πλευράς και διατομή των σκαληνών μυών ).

Στο θωρακοχειρουργικό τμήμα οι ασθενείς πριν υποβληθούν στην αναγκαία χειρουργική επέμβαση υποβάλλονται σε πλήρη κλινικοεργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο, προκειμένου να εκτιμηθεί η καρδιοαναπνευστική τους λειτουργία .

Επίσης όλοι οι ασθενείς λαμβάνουν την απαραίτητη προεγχειρητική προετοιμασία του αναπνευστικού, η οποία συνεχίζεται από την ώρα του χειρουργείου έως και την ημέρα εξόδου.

Στο θωρακοχειρουργικό τμήμα, υπεύθυνος αναισθησιολόγος είναι ο Νικολαΐδης Αθανάσιος, ο οποίος έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην αναισθησία για θωρακοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικά στις θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις η αναισθησία είναι ιδιαίτερη και εξαιρετικά απαιτητική, ενώ προϋποθέτει μεγάλη ικανότητα και εμπειρία.

Στη θωρακοχειρουργική κλινική διενεργούνται και επεμβάσεις σε μικρά παιδιά με όγκους του θωρακικού τοιχώματος όπως και όγκους των πνευμόνων, για την αναισθησία των οποίων χρειάζεται ειδική εμπειρία και ικανότητα που την κατέχει ο αναισθησιολόγος, Νικολαΐδης Αθανάσιος.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Θωρακοχειρουργικό τμήμα έχει καθιερωθεί σαν κέντρο αναφοράς στη θεραπεία των παθήσεων του θώρακα και ιδιαίτερα στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα, όλων των σταδίων.

Η θωρακοχειρουργική κλινική στηρίζεται στον πολύ μεγάλο αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων που έχουμε διενεργήσει, με πολύ χαμηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα, που πολλές φορές άγγιζε το μηδέν.

Αρκετοί ασθενείς από αυτούς που αντιμετωπίσαμε επιτυχώς, είχαν αποκλειστεί από τη χειρουργική θεραπεία σε άλλα κέντρα, είτε λόγω έλλειψης εμπειρίας είτε λόγω λανθασμένης εκτίμησης της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας.

Στο Θωρακοχειρουργικό τμήμα  διενεργούνται οι πλέον πολύπλοκες θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις, τόσο για καρκίνο του πνεύμονα, όσο και για τον καρκίνο του οισοφάγου, αλλά και όλες οι εξειδικευμένες επεμβάσεις για καλοήθεις παθήσεις του θώρακα, ακόμα όταν πρόκειται για ασθενείς με πολύ περιορισμένη αναπνευστική εφεδρεία.

Πολλές από τις θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούμε χρειάζονται ειδικές χειρουργικές τεχνικές απαιτητικές τόσο από άποψη εμπειρίας όσο και από άποψη ικανότητας.

Οι ασθενείς μας ενημερώνονται αναλυτικά για το χειρουργείο και τον τρόπο συνεργασίας μετεγχειρητικά αλλά και για τους ενδεχόμενους περιεγχειρητικούς κινδύνους, όπως και για τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών.

Τα ποσοστά των επιπλοκών (νοσηρότητα και θνησιμότητα) κυμαίνονται στα κατώτερα επίπεδα συγκρινόμενα με ότι ισχύει στη διεθνή βιβλιογραφία.

Στο Θωρακοχειρουργικό τμήμα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες ειδικότητες που μπορεί να συμβάλουν στο τελικό επιτυχές αποτέλεσμα μίας θεραπείας για πάθηση του θώρακα.

Οι ασθενείς πριν υποβληθούν σε οποιονδήποτε χειρουργικό χειρισμό συζητούνται σε ογκολογικό συμβούλιο, που περιλαμβάνει θωρακοχειρουργό, ογκολόγο, ακτινοθεραπευτή, πνευμονολόγο και γιατρό του αξονικού τομογράφου, που πλαισιώνονται με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων όπως νευροχειρουργοί, ορθοπεδικοί και γενικοί χειρουργοί.

Βασικό μας μέλημα είναι ο θωρακοχειρουργός να είναι διαθέσιμος όλο το 24ωρο, όλο το έτος για οτιδήποτε προκύψει σοβαρό και μη που πιθανόν να απασχολεί τον ασθενή ή το άμεσο συγγενικό του περιβάλλον.

Η άμεση ανταπόκριση και η συνεχής επαφή του ιατρικού προσωπικού με τους ασθενείς της κλινικής μας είναι κύριο χαρακτηριστικό του τρόπου λειτουργίας της κλινικής μας, και του τρόπου αντιμετώπισης αυτών των ασθενών.

Οι ασθενείς μας φεύγουν από την θωρακοχειρουργική κλινική ασφαλείς και σίγουροι ότι θα δίνεται άμεση λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει μετά την έξοδο τους από την κλινική.

Τέλος, οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε όλα τα πλέον σύγχρονα εξειδικευμένα εργαστήρια, στην κορυφή των οποίων βρίσκονται τα τμήματα του αξονικού τομογράφου, της μαγνητικής τομογραφίας και του PET-CT, το τμήμα ενδοσκοπήσεων, το τμήμα επεμβατικής ακτινολογίας, και το Παθολογανατομικό εργαστήριο, τα οποία στελεχώνονται από επικεφαλής και συνεργάτες με τεράστια εμπειρία στις παθήσεις του θώρακα.

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν κάποια μετεγχειρητική επιπλοκή υποβάλλονται μέσα σε λίγη ώρα σε όλες τις απαραίτητες διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις ώστε να υποβληθούν στην απαραίτητη θεραπευτική αγωγή χωρίς να χαθεί χρόνος.

Covid-19
Προπληρωμή Test