Χειρουργική τραχείας - Στένωση τραχείας

Η χειρουργική της τραχείας καθυστέρησε σημαντικά σε σχέση με την υπόλοιπη χειρουργική του θώρακα που και αυτή αναπτύχθηκε πολύ αργότερα σε σύγκριση με την υπόλοιπη γενική χειρουργική.

Η ολική αντικατάσταση της τραχείας ακόμα και σήμερα βρίσκεται σε ερευνητικό πειραματικό στάδιο.

Η χειρουργική της τραχείας παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες διότι η τραχεία αποτελεί τη μοναδική δίοδο του αέρα, έχει μικρό μήκος, έχει σκληρό τοίχωμα κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτής, η ελαστικότητα στον επιμήκη άξονα είναι ελάχιστη, έχει στενή σχέση με τα μεγάλα αγγεία της περιοχής, όπως επίσης η τραχεία έχει ιδιόμορφη τμηματική αγγείωση.

Η χειρουργική της τραχείας περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό χειρουργικών παθήσεων που ξεκινούν από την απλή τραχειοστομία και φτάνουν στη μεταμόσχευση της τραχείας.

Η συχνότερη αιτία για την εκτομή τραχείας είναι η καλοήθης στένωση μετά από παρατεταμένη διασωλήνωση και την ανάγκη για μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

Δεύτερη αιτία διενέργειας εκτομών τραχείας είναι η παρουσία καλοήθων ή κακοήθων όγκων που διηθούν το τοίχωμα της τραχείας και τον αυλό αυτής.

Οι όγκοι της τραχείας είναι 100-180 φορές λιγότερο συχνοί από ότι είναι οι όγκοι των βρόγχων και των πνευμόνων, ενώ αποτελούν το 2% των όγκων του ανωτέρου αναπνευστικού.

Το 80% των όγκων της τραχείας στους ενήλικες είναι κακοήθεις ενώ τα πλακώδη καρκινώματα μαζί με τα αδενοκυστικά καρκινώματα αποτελούν τα 2/3 των κακοήθων όγκων.

Από το σύνολο των όγκων της τραχείας το 1/3 εξ αρχής δε μπορεί να υποβληθεί σε χειρουργική θεραπεία, το 1/3 μπορεί να υποβληθεί σε εκτομή με μόνιμη τραχειοστομία ακόμη με τη δημιουργία μεσοθωρακικής τραχειοστομίας και μόνο το υπόλοιπο 33% μπορεί να υποβληθεί σε εκτομή τραχείας με τελική αναστόμωση.

Στο Ιατρικό Αθηνών έχουν διενεργηθεί πολλές επεμβάσεις χειρουργικής τραχείας με εκτομή τραχείας και τελική αναστόμωση χωρίς την παρεμβολή μοσχευμάτων ενώ η θνησιμότητα και η νοσηρότητα από αυτές τις επεμβάσεις ήταν μηδενική.

Όλοι οι ασθενείς μας εξήλθαν από το νοσοκομείο με δική τους αναπνοή χωρίς την ανάγκη για χρήση οξυγόνου, και δε χρειάστηκε τραχειοστομία σε κανένα ασθενή.

Οι εκτομές τραχείας και η τελικό τελική αναστόμωση αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία επεμβάσεων του θώρακα. Οι εκτομές τραχείας χρειάζονται ιδιαίτερη εμπειρία και ικανότητα από το χειρουργό που τα διενεργεί.

Επίσης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαφύλαξη των λαρυγγικών νεύρων που όπως είναι γνωστό πορεύονται παράλληλα με την τραχεία, στην τραχειο-οισοφαγική αύλακα.

Εξίσου σημαντικό με την εμπειρία και την ικανότητα του χειρουργού που διενεργεί την εκτομή της τραχείας είναι σημαντική και καθοριστική η ικανότητα και η εμπειρία του αναισθησιολόγου που χειρίζεται την αναισθησία του ασθενή.