Όγκοι μεσοθωρακίου

Η όγκοι μεσοθωρακίου αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία που μπορεί να εντοπιστούν στο πρόσθιο, μέσο ή στο οπίσθιο μεσοθωράκιο.

Τέτοιοι όγκοι μεσοθωρακίου είναι όγκοι από το θύμο αδένα (βλέπε μυασθένεια), είναι όγκοι του περικαρδίου, όγκοι του οισοφάγου, οι νευρογενείς όγκοι και οι όγκοι του λεμφικού ιστού, όπως και οι βρογχογενείς και περικαρδιακές κύστες.

Η θεραπεία αυτών των όγκων μεσοθωρακίου συνήθως είναι χειρουργική με εξαίρεση τους όγκους από γενετικά κύτταρα και τους όγκους του λεμφικού ιστού που αντιμετωπίζονται με χημειοθεραπεία και ακτινοβολία ή συνδυασμό αυτών και σπάνια με χειρουργική αφαίρεση υπολειμματικής νόσου.

Οι όγκοι αυτοί του μεσοθωρακίου πολλές φορές είναι ευμεγέθεις και διηθούν παρακείμενους ιστούς και η αντιμετώπισή τους γίνεται με ανοικτή ή θωρακοσκοπική χειρουργική τεχνική (ανάλογα με τη θέση, το μέγεθος και τη διήθηση των παρακειμένων οργάνων).

Η επέμβαση μπορεί να γίνει με μέση στερνοτομή, για τους όγκους που εντοπίζονται στο πρόσθιο μεσοθωράκιο, ή με οπισθιοπλάγια θωρακοτομή, όταν οι όγκοι εντοπίζονται στο οπίσθιο μεσοθωράκιο.

Οι όγκοι μεσοθωρακίου που χρειάζονται οπισθιοπλάγια θωρακοτομή είναι οι νευρογενείς όγκοι, και οι βρογχογενείς κύστεις που εντοπίζονται στην περιοχή της τρόπιδας και στον παρατραχειακό χώρο, όπως και οι όγκοι του οισοφάγου όπως τα λειομυώματα και οι εντερογενείς κύστες.

Τα λειομυώματα του οισοφάγου αποτελούν μία ενδιαφέρουσα ομάδα όγκων του οπισθίου μεσοθωρακίου, που αφαιρούνται με τη διενέργεια κάθετης τομής του τοιχώματος του οισοφάγου, παράλληλα με τον επιμήκη άξονά του, και η προσπάθεια είναι πάντα να γίνει ριζική αφαίρεση του όγκου χωρίς την ανάγκη για εκτομή οισοφάγου και αντικατάσταση αυτού.

Η εκτομή του οισοφάγου με αντικατάσταση για λειομύωμα του οισοφάγου είναι κακής ποιότητας ιατρική πρακτική και πρέπει να αποφεύγεται καθότι εκθέτει τον άρρωστο σε μεγάλο κίνδυνο χωρίς να του προσθέτει κάτι, στο να απαλλαγεί από το πρόβλημά του.

Η αφαίρεσή του λειομυώματος, με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω εξασφαλίζει πλήρη ίαση χωρίς την ανάγκη για περαιτέρω θεραπευτικό χειρισμό.

Ο διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής έχει διενεργήσει μεγάλο αριθμό επεμβάσεων στο Ιατρικό Αθηνών στο Μαρούσι, για λειομύωμα του οισοφάγου, πολλές φορές μεγάλων διαστάσεων, με απόλυτη επιτυχία, και χωρίς καμία διαφυγή από τον οισοφάγο.

Επίσης κανένας ασθενής δεν παρουσίασε υποτροπή της νόσου, μετά από πολλά χρόνια παρακολούθησης με αξονική τομογραφία και με οισοφαγοσκόπηση.

Οι νευρογενείς όγκοι είναι πολύ συχνοί στο οπίσθιο μεσοθωράκιο και πολλές φορές διαβρώνουν τους παρακείμενους σπονδύλους και διευρύνουν τα μεσοσπονδύλια διαστήματα και στις περιπτώσεις αυτές γίνεται συνεργασία με νευροχειρουργό ή με ορθοπεδικό ειδικό στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης.

Στο Ιατρικό Αθηνών έχουμε διενεργήσει δεκάδες επεμβάσεις για αφαίρεση όγκων του μεσοθωρακίου είτε με μέση στερνοτομή είτε με οπισθιοπλάγια θωρακοτομή.

Ο μεγαλύτερος όγκος που έχει αφαιρεθεί για όγκο μεσοθωρακίου ήταν ένα θυμολίπωμα που ζύγιζε 1.800 γραμμάρια, ενώ η μεγαλύτερη κύστη του περικαρδίου είχε διαστάσεις πάνω από 25 επί 27 εκατοστών.

Η θνησιμότητα από αυτές τις επεμβάσεις διεθνώς όπως και στο κέντρο μας, αγγίζει το μηδέν και οι ασθενείς συνήθως δεν έχουν ανάγκη από περαιτέρω θεραπευτικούς χειρισμούς πέραν της ριζικής χειρουργικής εκτομής.