Βιντεοουροδυναμική μελέτη

Η λειτουργία του σφιγκτήρα ελέγχεται με την προφιλομετρία της ουρήθρας. Όταν τα παραπάνω συνδυάζονται με ταυτόχρονη ακτινολογική απεικόνιση η εξέταση ονομάζεται βιντεοουροδυναμική μελέτη.