Τοποθέτηση stent ουρητήρα

Η τοποθέτηση stent στον ουρητήρα είναι η διαδικασία κατά την οποία εισάγεται μέσα στον ουρητήρα διαμέσου του δέρματος και μέσω των νεφρών ένας λεπτός, εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας (stent), προκειμένου να επιτραπεί η δίοδος των ούρων από το νεφρό προς την ουροδόχο κύστη.

Κατά την τοποθέτηση stent στον ουρητήρα, ο Επεμβατικός Ακτινολόγος καθοδηγείται από απεικονιστικά μέσα (υπέρηχοι, ακτινοσκόπηση, αξονική τομογραφία). Αρχικά εισάγει διά του δέρματος μία βελόνα εντός του νεφρού, μέσω της οποίας περνάει ένα σύρμα που κατόπιν χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του stent.

Η τοποθέτηση stent στον ουρητήρα προτιμάται στις περιπτώσεις που απαιτείται μακροπρόθεσμη αποστράγγιση του ουροποιητικού συστήματος.