Συστήματα Παθητικής Ρομποτικής Χειρουργικής στην ορθοπαιδική

Γράφει ο Γιώργος - Γρηγόρης Καραχάλιος, Ορθοπεδικός - Ειδικός Αθλητίατρος, Διευθυντής Ορθοπεδικής - Αθλητιατρικής Κλινικής, Ιατρικό Π. Φαλήρου
 

Οι αρθροπλαστικές αποτελούν μία αξιόπιστη επιλογή θεραπείας για τις βαρείες οστεοαρθρίτιδες.  Η επιτυχία τους εξαρτάται από την μακροβιότητα και τη βελτίωση της καθημερινότητας του ασθενούς αναφορικά με τη λειτουργικότητα και τον πόνο.

Αυτά σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από παραμέτρους  που μπορούν να ελεγχθούν κατά την διάρκεια του χειρουργείου από το  χειρουργό, όπως ο άξονας του κάτω άκρου, το ζύγισμα των μαλακών μορίων, η διατήρηση της αρθρικής γραμμής καθώς και η τοποθέτηση της πρόθεσης (ευθυγράμμιση, μέγεθος κλπ.). Προς αυτή την κατεύθυνση, τις τελευταίες δυο δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί αρκετά συστήματα ορθοπαιδικής χειρουργικής υποβοηθούμενης από υπολογιστή.

Ένας τύπος αυτών των συστημάτων ‘ρομποτικής’ χειρουργικής είναι τα συστήματα ‘παθητικής ρομποτικής χειρουργικής’, τα οποία είναι γνωστά και ως πλοηγοί.

Σε αυτά τα συστήματα δεν υπάρχει άμεση δράση του μηχανήματος. Χειρουργεί ο χειρουργός και διεγχειρητικά ανταλλάσσει πληροφορίες με τον υπολογιστή μέσω ειδικών αισθητήρων και κάμερας.

Έτσι υπάρχει διεγχειρητικά έλεγχος και ακρίβεια της μηχανικής, των ‘κοψιμάτων’ στα οστά  και τελικά της τοποθέτησης της τεχνητής πρόθεσης. Έτσι εξασφαλίζεται καλύτερη-γρηγορότερη αρχική αποκατάσταση, λιγότερος πόνος, μικρότερη απώλεια αίματος, καλύτερη λειτουργικότητα και μακροβιότητα της νέας άρθρωσης.

Το Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου στο πλαίσιο της συνεχούς τεχνολογικής εξέλιξης και παροχής υψηλού επιπέδου εξατομικευμένων παροχών στον ασθενή, έχει προμηθευτεί το σύστημα Παθητικής Ρομποτικής BLU-IGS του οίκου Οrthokey Iταλίας, το οποίο αποτελεί την τελευταίας γενιάς τεχνολογική εξέλιξη για την ψηφιακά καθοδηγούμενη διεξαγωγή Ολικών Αρθροπλαστικών Γόνατος, Ισχίου αλλά και εμβιομηχανικής ανάλυσης-προσομοίωσης κίνησης μέσω των λογισμικών Mirro, Hopper και Klee αντίστοιχα.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος BLU-IGS είναι:

  • Διαθέτει λογισμικό και για αρθροπλαστικές ισχίου (εκτός του γόνατος).
  • Απαιτεί μικρό χρόνο συλλογής στοιχείων διεγχειρητικά για τη χαρτογράφηση της άρθρωσης.
  • Είναι συμβατό με οποιαδήποτε τεχνική προσπέλασης που επιλέγει ο χειρουργός.
  • Είναι ‘’ανοικτής πλατφόρμας’’, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πρόθεση χωρίς να δεσμεύεται ο χειρουργός ˙ μπορεί να επιλέξει την πλέον κατάλληλη πρόθεση για τον εκάστοτε ασθενή.
  • Δεν απαιτεί προεγχειρητική αξονική μαγνητική τομογραφία.
  • Διασφαλίζεται η αποφυγή ανισοσκελίας στην αρθροπλαστική ισχίου.
  • Δίνει την δυνατότητα ανάπτυξης νέων λογισμικών.