Οι Κύπριοι ασθενείς εμπιστεύονται τη ρομποτική ουρολογία του Διαβαλκανικού