Οι αθλητικές κακώσεις του ώμου και η αντιμετώπιση τους