Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας 

Το ειδικό Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας  λειτουργεί στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Nοσοκομείου κάθε Παρασκευή κατά τις ώρες  11:00-15:00. Για ραντεβού, απευθύνεστε στη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων, στα τηλέφωνα 2310 400 464 & 463.

Το ειδικό Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας αποτελεί τη σύγχρονη πρακτική στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση των ασθενών που πάσχουν από τη νόσο.

Όταν μιλούμε για καρδιακή ανεπάρκεια αναφερόμαστε  σε ένα πολύπλοκο σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από την περιορισμένη δυνατότητα της καρδιάς να εξωθήσει το αίμα στην περιφέρεια ή την αδυναμία της να γεμίσει επαρκώς με αίμα χωρίς να αυξηθούν οι πιέσεις μέσα στις κοιλότητές της. Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια εμφανίζουν συχνά δύσπνοια (δυσκολία στην αναπνοή), εύκολη κόπωση, περιορισμένη ικανότητα για άσκηση και κατακράτηση υγρών. Είναι πάθηση πού απαιτεί μακροχρόνια παρακολούθηση και συχνό ιατρικό έλεγχο.

Η αντιμετώπιση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια σε εξειδικευμένο ιατρείο εξασφαλίζει:

  • Διάγνωση της νόσου και αναγνώριση των επιμέρους μορφών της, προϋπόθεση απαραίτητη για εξατομικευμένη και αιτιολογική αντιμετώπιση
  • Φαρμακευτική αντιμετώπιση της νόσου με έμφαση στην τιτλοποίηση της αγωγής και τη στενή παρακολούθηση της κλινικής πορείας και των πιθανών επιπλοκών
  • Ενδοφλέβια χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, σε βραχεία νοσηλεία, για την αποφυγή νοσηλείας στην Κλινική
  • Καθοδήγηση του ασθενή για διαιτητική συμμόρφωση και άσκηση που αποτελούν βασικό πυλώνα της αντιμετώπισης. Εκπαίδευση του ασθενή για έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και ατομική λήψη μέτρων για την αποφυγή νοσηλείας
  • Αντιμετώπιση των συχνών συνοσηροτήτων της νόσου (νεφρική ανεπάρκεια, αναιμία, θυρεοειδοπάθειες κ.α.) σε συνεργασία με τους ιατρούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων
  • Εμφύτευση συσκευών για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας και των επιπλοκών της (εμφυτεύσιμος απινιδωτής και αμφικοιλιακός βηματοδότης-απινιδωτής). Εξασφαλίζεται ο τακτικός και εξατομικευμένος έλεγχος των συσκευών και ο προγραμματισμός τους με βάση την πορεία της νόσου από τον εξειδικευμένο ιατρό
  • Εκτίμηση για πιθανή διενέργεια επαναιμάτωσης του μυοκαρδίου με αγγειοπλαστική ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη σε συνεργασία με το Εργαστήριο Επεμβατικής Καρδιολογίας του Νοσοκομείου
  • Αντιμετώπιση των αρρυθμιών των ασθενών με κατάλυση (ablation) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας του Νοσοκομείου
  • Εκτίμηση καταλληλότητας ασθενούς και παραπομπή του για πιθανή μεταμόσχευση καρδιάς ή μηχανική υποβοήθηση της αριστερής κοιλίας (LVAD) στα προχωρημένα στάδια της νόσου

Στο Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς με διαγνωσμένη νόσο αλλά και όσοι εμφανίζουν συμπτώματα δύσπνοιας ή εύκολης κόπωσης χωρίς διαγνωσμένη αιτία. Η πάθηση μπορεί να εμφανισθεί σε ασθενείς   με έμφραγμα μυοκαρδίου, στεφανιαία νόσο, αρρύθμιστη αρτηριακή πίεση, κολπική μαρμαρυγή, νοσογόνο παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβήτη, μετά από χημειοθεραπεία ή ακτινοβόληση του θώρακα για νεοπλασματικά νοσήματα, κατά την κύηση ή μετά από λοίμωξη του μυοκαρδίου (μυοκαρδίτιδα). Το Ιατρείο εξειδικεύεται σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται εύκολα στη φαρμακευτική αγωγή, έχουν ανάγκη συχνών νοσηλειών και κακή ποιότητα ζωής.

Covid-19
Προπληρωμή Test