Επεμβάσεις αορτής (ανευρύσματα, διαχωρισμοί, αορτικό τόξο και κατιούσα αορτή)

Η αορτή είναι η μεγαλύτερη αρτηρία στο ανθρώπινο σώμα, η οποία μαζί με τα παρακλάδια της αναλαμβάνει να μεταφέρει το αίμα, πλούσιο σε οξυγόνο, σε όλο τον οργανισμό.

Η αορτή αποτελείται από τέσσερα διαδοχικά τμήματα, τη ρίζα αορτής που εμπεριέχει και την αορτική βαλβίδα, την ανιούσα αορτή, το αορτικό τόξο που αποτελεί τον τροφοδότη αίματος σε εγκέφαλο και χέρια και την κατιούσα θωρακική αορτή.

Νοητά η αορτή διευρύνει την πορεία της και στην κοιλιακή αορτή, όπου τροφοδοτεί με αίμα και τα κάτω άκρα.

Το ανεύρυσμα ως πάθηση της αορτής δημιουργεί τοπική διάταση στην αορτή, με προοδευτική συνέπεια το τοίχωμα σταδιακά να λεπταίνει και να απειλείται ρήξη του τοιχώματος, ή η ρήξη στοιβάδων του τοιχώματος (διαχωρισμός).

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ανιούσας αορτής και του αορτικού τόξου είναι κυρίως χειρουργική, αν το ανεύρυσμα είναι μεγαλύτερο των 5 εκατοστών και εξαρτάται από τα σημεία που θα εντοπισθεί.

Δηλαδή εάν το πρόβλημα εντοπισθεί στην ανιούσα αορτή, στο αορτικό τόξο ή θωρακοκοιλιακά.

Κατά βάση, οι περισσότεροι ασθενείς είναι ασυπτωματικοί και η αορτική βλάβη προκύπτει ως τυχαίο εύρημα, μετά από διαγνωστικές απεικονιστικές εξετάσεις του θώρακα.

Στη διάγνωση του ανευρύσματος αξιοποιείται η αξονική και η μαγνητική τομογραφία, το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα και η αορτογραφία.

Οι συνηθέστερες αιτίες των ανευρυσμάτων είναι η υπέρταση, οι φλεγμονές και οι εκφυλίσεις που εκδηλώνονται στο συνδετικό ιστό.

Στη χειρουργική αντιμετώπιση ανευρύσματος γίνεται αντικατάσταση του προβληματικών τμημάτων της αορτής από πλαστικό (PTFE)- συνθετικό κυλινδρικό μόσχευμα, το οποίο ράβεται στο υγιές μέρος της αορτής, ώστε να αποκαθίσταται η ορθή κυκλοφορία του αίματος.

Η χειρουργική αποκατάσταση του ανευρύσματος γίνεται με τομή στο θώρακα, στο ύψος του στέρνου. Ο ασθενής συνδέεται με το μηχάνημα της εξωσωματικής κυκλοφορίας, το οποίο υποκαθιστά τη λειτουργία της καρδιάς και των πνευμόνων.

Σε ασθενείς με ανεύρυσμα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και υψηλού ρίσκου επεμβάσεων, αλλά και σε όσους εμφανίζουν την αορτική βλάβη στην κατιούσα θωρακική μοίρα, εφαρμόζεται η τεχνική της τοποθέτηση stent graft.

Δηλαδή, από τα μηριαία αγγεία και με διαδερμικό τρόπο, τοποθετείται στο σημείο του ανευρύσματος συνθετικό μόσχευμα με μεταλλικό υποστήριγμα, διευκολύνοντας τη ροή του αίματος μέσα από το μόσχευμα.

Σε ανάλογες επεμβάσεις μαζί με την αορτή, μπορεί να απαιτηθεί και η αλλαγή της αορτικής βαλβίδας, οπότε μιλάμε και για αντικατάσταση της αορτικής ρίζας, Τα θεραπευτικά αποτελέσματα είναι πολύ υψηλά, ξεπερνούν το 95% και σε αυτό συμβάλει η εξειδικευμένη γνώση και οι δεξιότητες που έχουν οι θεράποντες καρδιοχειρουργοί.