Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Λοιμωξιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Αίτια των συνήθων ιογενών αναπνευστικών συνδρόμων

Γράφει ο Πάνος Γαργαλιάνος, PhD, Διευθυντής Παθολογικής - Λοιμωξιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
 

Διάγνωση Ιογενών Αναπνευστικών Λοιμώξεων

  • Τυπικά, κλινική αξιολόγηση και τοπική επιδημιολογία
  • Μερικές φορές διαγνωστικές εξετάσεις

Οι διαγνωστικές εξετάσεις θα πρέπει συνήθως να προορίζονται αποκλειστικά για τα ακόλουθα:

  • Καταστάσεις στις οποίες η γνώση του συγκεκριμένου παθογόνου επηρεάζει την κλινική διαχείριση.
  • Επιδημιολογική επιτήρηση (δηλαδή, εντοπισμός και προσδιορισμός της αιτίας μιας εστίας).

Η ταυτοποίηση παθογόνων μπορεί να είναι σημαντική στις σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες εξετάζεται το ενδεχόμενο ειδικής αντιιικής θεραπείας. Επί του παρόντος, τέτοιες περιπτώσεις περιορίζονται σε πρώιμη ή σοβαρή γρίπη, COVID-19, σοβαρή πνευμονία από αδενοϊό ή λοίμωξη από RSV κυρίως σε σοβαρά ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Ο προσδιορισμός του συγκεκριμένου παθογόνου (ιδιαίτερα του ιού της γρίπης ή του RSV σε νοσηλευόμενους ασθενείς ή ασθενείς που διαμένουν σε μια εγκατάσταση) μπορεί επίσης να είναι σημαντικός για τον εντοπισμό και τον περιορισμό πιθανών εστιών.

Οι ταχείες διαγνωστικές εξετάσεις βάσει αντιγόνου σημείου φροντίδας είναι άμεσα διαθέσιμες για τη γρίπη, τον RSV και τον SARS-CoV-2, αλλά έχουν χαμηλότερη ευαισθησία από τις εργαστηριακές εξετάσεις. Οι εξετάσεις σημείου περίθαλψης προορίζονται συνήθως για περιπτώσεις όπου η κλινική διάγνωση είναι αβέβαιη και:

  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο αντιιικής θεραπείας.
  • Η ταυτοποίηση του ιικού παθογόνου θα εμπόδιζε την πρόσθετη αξιολόγηση ή θεραπεία μιας βακτηριακής λοίμωξης.

Η ανίχνευση ιικών παθογόνων με βάση την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) σε πάνελ πολυπλεξίας (ή μεμονωμένα για γρίπη, RSV και SARS-CoV-2) είναι διαθέσιμη σε πολλά κλινικά εργαστήρια. Αυτές οι δοκιμές είναι γρήγορες και πιο ευαίσθητες από τις ταχείες μεθόδους.

Στο Ιατρικό Αθηνών γίνεται ταυτόχρονη ανίχνευση των τριών συνήθων ιών ,δηλαδή κορονοϊού, γρίπης Α και Β, όπως και RSV με μοριακή μέθοδο και απάντηση σε 2 ώρες.

Ιατρός

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Λοιμωξιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών