Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

Η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα είναι μία χρόνια φλεγμονώδης πάθηση αγνώστου αιτιολογίας. Πρόκειται για μία καταστροφική ρευματοπάθεια.

Αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα με προσβολή του 0,5 - 1% του ενήλικου πληθυσμού και με εμφάνιση 0,03% νέων περιστατικών ετησίως.

Η νόσος προσβάλλει άτομα κάθε ηλικίας περιλαμβανομένων παιδιών και ηλικιωμένων, παρ' όλα αυτά, εμφανίζεται συχνότερα σε γυναίκες ηλικίας 40 - 50 ετών.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα είναι οίδημα και υπερπλασία του αρθρικού υμένα και εκδηλώνεται με συμμετρική πολυαρθρίτιδα, και παρατεταμένη πρωινή δυσκαμψία.

Παρ' όλο που χαρακτηρίζεται κατ' εξοχήν από προσβολή των αρθρώσεων, πρόκειται για μία συστηματική φλεγμονώδη νόσο και πολλοί ασθενείς εμφανίζουν παράλληλα και γενικά συμπτώματα όπως κακουχία, κόπωση, αναιμία και δεκατική πυρετική κίνηση.

Εξωαρθρικές εκδηλώσεις συνήθως αφορούν ασθενείς με βαρύτερη αρθρική νόσο και μπορεί να περιλαμβάνουν πνευμονική, καρδιακή ή οφθαλμική προσβολή.

Οι αρθρώσεις που φλεγμαίνουν σταδιακά οδηγούνται σε αποδιοργάνωση και καταστροφή.

Η εξέλιξη της αρθρικής καταστροφής χωρίς θεραπεία, οδηγεί σε σημαντική ανικανότητα και αυξημένη νοσηρότητα στο καρδιοαγγειακό, αναπνευστικό σύστημα ή από λοιμώξεις.

Διάγνωση

Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά μόλις τίθεται η διάγνωση, καθώς κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενή έκβαση. Η ύφεση της νόσου αποτελεί τον πρωταρχικό θεραπευτικό στόχο στη ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Η διάγνωση της νόσου εξαρτάται από το συνδυασμό χαρακτηριστικών συμπτωμάτων, σημείων, εργαστηριακών και απεικονιστικών ευρημάτων.

Θεραπεία

Σήμερα διαθέτουμε νέες γνώσεις στην παθογένεια της νόσου και νέα φάρμακα που έχουν βελτιώσει σημαντικά την έκβαση της νόσου.

Στοχεύουν μέσω της αδρανοποίησης κυτταροκινών ή άλλων ενδοκυτταρίων «μονοπατιών» στην καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.

Τα τελευταία χρόνια μελέτες έχουν δείξει ότι η στρατηγική Τreat-to-Τarget (T2T) είναι αποτελεσματικότερη της απλής παρακολούθησης στον έλεγχο της ενεργότητας της νόσου και στην επίτευξη της ύφεσης.

Τα σημεία κλειδιά αυτής της T2T στρατηγικής είναι:

  • η εκ των προτέρων οριοθέτηση θεραπευτικών στόχων,
  • η στενή παρακολούθηση της ενεργότητας της νόσου χρησιμοποιώντας αξιόπιστους δείκτες καταγραφής της, και σε περίπτωση επιμονής των συμπτωμάτων
  • οι συχνές διορθώσεις της χορηγούμενης θεραπείας, ακολουθώντας πρωτόκολλο όπου οι θεραπευτικές επιλογές είναι προκαθορισμένες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ