Υγεία Πάνω από όλα - 20/5/17, Αναστάσιος Ξιάρχος, Οι «κανόνες» στο μπάνιο