Υγεία Πάνω από Όλα – 15/12/19, Τριαντάφυλλος Πανταζής