Υγεία Πάνω απ’ όλα - 23/11/2019, Θεόδωρος Μπίσδας - Διαβητικό Πόδι