Υγεία Πάνω απ’ όλα - 19/01/2020, Γιούλη Αργυρακοπούλου